Algemene voorwaarden

Cookie-policy
Sinds 5 juni 2012 geldt de nieuwe telecomwet. Elke website is nu verplicht om uit te leggen welke cookies ze plaatsen en waarom.

De website van Cafe Restaurant Hollandaise gebruikt alleen technische cookies. Een cookie is een eenvoudig, klein gegevensbestandje dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De technische cookies zijn nodig om deze site correct te laten werken. Denk daar bij (indien van toepassing) bij houden van de inlog-status, en de sessie-id’s. Daarnaast kleine sessie settings zoals ‘site-taal’ welke op dit moment NL is. Deze cookies zullen ‘verdwijnen’ bij het sluiten van uw browser. Mocht u in uw browser het gebruik van cookies hebben uitgezet, dan kunt u nog steeds de meeste onderdelen van onze website bezoeken.
Belangrijk: cookies worden NIET gebruikt om privégegevens van je computer te halen of wachtwoorden te achterhalen.

Disclaimer
Cafe Restaurant Hollandaise streeft naar volledige en juiste informatie op deze website. Ondanks de voortdurende zorg en aandacht voor de juistheid en volledigheid van de inhoud, kan Cafe Restaurant Hollandaise niet garanderen dat de informatie altijd volledig en juist is. Er kunnen daarom geen rechten aan de inhoud van de website worden ontleend. Cafe Restaurant Hollandaise is niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele onvolkomenheden en/of onjuistheden. Cafe Restaurant Hollandaise is niet verantwoordelijk voor inhoud van de websites waarnaar wordt verwezen.

Copyright
Van alle op de website gepubliceerde foto's zijn de gebruiksrechten afgesproken met betreffende fotografen. Zonder hun toestemming is gebruik van de foto's of afbeeldingen niet toegestaan.

Privacy Statement
De door u verstrekte persoonsgegevens gebruikt Cafe Restaurant Hollandaise alleen voor eigen doeleinden. De door u verstrekte informatie zal nooit met andere partijen worden gedeeld of uitgewisseld. Dit Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden, die door middel van links met deze website zijn verbonden.

Uniforme Voorwaarden Horeca
Op alle door ons aangegane overeenkomsten zijn van toepassing de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH). Deze liggen bij ons ter inzage en worden op verzoek onverwijld kosteloos toegezonden. De UVH zijn bindend voor iedereen die van onze diensten gebruik maakt. De UVH zijn gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank en de Kamer van Koophandel en Fabrieken te 's-Gravenhage. Lees hier de volledige versie van de uniforme voorwaarden horeca in:

Nederlandse versie

Wijzigingen
Restaurant Le Borsalino behoudt zich het recht voor om wijzigingen in bovenstaande voorwaarden zonder enige toestemming aan te brengen. Cafe Restaurant Hollandaise behoudt zich het recht voor om zonder aankondiging, veranderingen, wijzigingen door te voeren in de informatie foto's, afbeeldingen en andere onderdelen van de website. Cafe Restaurant Hollandaise behoudt zich het recht voor om zonder aankondiging menu's, producten en diensten aan te passen die op de website zijn genoemd.